Reopening our drop in sessions

We have been working hard to reopen some of our drop in sessions. Please click below to find out more information.

شبکه پشتیبانی پناهندگان منچستر (MRSN) یک سازمان مردمی است که به طور مستقیم توسط گروه های پناهندگان در منچستر مدیریت می شود. بیش از 24 سال است , که ما ازکسانی که در حال فرار از، شکنجه وآزار ، درگیری و اشکال مختلف بی عدالتی و سوء استفاده، بوده اند در عمل پشتیبانی نموده ایم .

برای پرسش های کلی ، لطفا یک پیام در پیغامگیر تلفن گویای ما به شمارهء 0161 868 0777 و ما در اسرع وقت ممکن پیگیری خواهیم نمود.

اگر شما نیاز به پشتیبانی فوری بیشتری دارید ، می توانید به طور مستقیم با یکی از مشاوران ما تماس بگیرید. 07565 382 140.

آیا شما در حال تجربه اثرات تنهایی و انزوای اجتماعی به دلیل ویروس کرونا هستید؟

یا ، آیا شما صدای دوستانه کسی که در طرف دیگر تلفن برای کمک به مهارت های مکالمه انگلیسی شما صحبت میکند دوست دارید؟

لطفا ، لطفا اینجا را کلیک کنید. کنید تا دید بیشتری در مورد این سرویس رایگان ما که در حال حاضر ارائه میشود به دست آورید.

اگر شما یک پناهنده جدید و/یا یک پرسشگر در مورد موضوعی مربوط به مسکن هستید, برای دیدن توصیه های ما، لطفا ، لطفا اینجا را کلیک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با خانم آندریا در andrea@mrsn.org.uk تماس بگیرید. Andrea at andrea@mrsn.org.uk

ااگر شما در حال تلاش برای دریافت غذا و نیازهای اساسی هستید ، شما می توانید از طریق پروژه نیازمندان ما حمایت شوید. لطفا با جنیفرJennifer تماس بگیرید. اگر شما قادر به آمدن به دفتر نیستید ، لطفا با آقای Jennifer در 07545 654 236 ،تماس بگیرید، ما می توانیم ترتیب تحویل آن به آدرس شما بدهیم. در حال ویرایش

If you would like to refer someone to this service, please ، لطفا اینجا را کلیک کنید. and submit details into the contact form.

Donate:

If you would like to donate dried and tinned food, sanitation and toiletry goods to be provided to people in need, please come to our office every Thursday between 12pm-3pm to drop off donations.

You can also financially support us, by clicking here.

اگر پرشش شما در رابطه با مهاجرت میباشد، ب ، لطفا اینجا را کلیک کنید. مشاهده آنچه ما توصیه میکنیم لطفا اینجا را کلیک کنید.

اگر مشکل شما در رابطه با تکمیل تراول داکیومنت میباشد، لطفا اینجا را کلیک کنید. در اینجا شما برای تکمیل تراول داکیومنت ،راهنماها و ویدئوهای کمکی را ، لطفا اینجا را کلیک کنید.. Here you will find how to guides and videos on completing travel documents. If you need further assistance, please contact Alex at alex@mrsn.org.uk or call or text/WhatsApp message on 07565 382 140

با توجه به COVID-19 ما در حال حاضر قادر به بهره برداری از دوره ی مهارت های کامپیوتری مربوط به اشتغال نیستیم . در عوض ما الان خط تلفن گویای راهنمای استخدام داریم. برای مشاهده مناطقی که ما ارائه کمک می کنیم ، لطفا اینجا کلیک کنید.

برنامه های سلامتی و رفاه ما تا اطلاع ثانوی لغو شده است. اگر پرسش شما مربوط به این برنامه هاست ، لطفا با قیرمازیون در Ghirmazion@mrsn.org.uk تماس بگیرید.

اگر شما اطلاعاتی در مورد منابع سلامت و رفاه در طول مدت قرنطینه دولتی میخواهید، لطفا ، لطفا اینجا را کلیک کنید..

پروژه مسیرهای مشترک همچنان به اجرای خدمات آموزش آنلاین، بموازات کمک به پناهندگان و سایر گروه های مهاجر به کار داوطلبانه ادامه می دهد. 

شما می توانید جزئیات بیشتر در مورد پروژه مسیرهای مشترک ما را با کلیک کردن در اینجا پیدا کنید، یا با خانم Randa در randa@mrsn.org.uk تماس بگیرید، یا در گروه واتساپ شان به شماره ی 07988975667 پیغام بگذارید.

اگر پرسش شما مربوط به توسعه محله میباشد ، لطفا اینجا را کلیک کنید. در مورد کاری که ما انجام می دهیم لطفا اینجا را کلیک کنید.

برای هر گونه سؤال دیگر و یا هر گونه مسائل فوری ، لطفا با آقای Belay در belay@mrsn.org.uk تماس بگیرید و یا یک پیام صوتی در 01618680777 بگذارید.

این طرح برای کاهش انزوای اجتماعی , افزایش ائتلاف تجارب و ارتباطات گروهی و ترفیع بهتر سلامت کلی و سلامتی طراحی شده است. ما همچنین می توانیم اطلاعات مربوط به خدمات سالمندان را نیز به شما ارائه دهیم.

اگر شما اطلاعات بیشتری میخواهید ، لطفا اینجا را کلیک کنید. تکمیل فرم، لطفا اینجا را کلیک کنید.

اگر شما می خواهید زبان انگلیسی خود را بهبود ببخشید، کلاس های آنلاین با ESOL در حال حاضر در دسترس می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.

برای دیگر نمونه های آموزش از راه دور ، لطفا اینجا را کلیک کنید..

The Destitute Project needs your help

The Destitute Project provides food, clothes and essential items to refugees, asylum seekers and other vulnerable migrant groups in Greater Manchester. It is now in greater demand more than ever due to the number of people socially distancing and self-isolating, some of whom are not able to get to shops in order to get essential items. We need help with this now, more than ever in order to support our community!

http://mrsn.org.uk/media/H2A0478.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_0726.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_9187.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_0927.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_6716-1.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_2885.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSCF1022.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSCN0197.jpg
http://mrsn.org.uk/media/106.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_2813.jpg
http://mrsn.org.uk/media/DSC_2829.jpg
http://mrsn.org.uk/media/C-1PmNwXoAAt4eN-1.jpg
http://mrsn.org.uk/media/P1020537.jpg
http://mrsn.org.uk/media/086.jpg
http://mrsn.org.uk/media/010.jpg
http://mrsn.org.uk/media/H2A0404.jpg
http://mrsn.org.uk/media/H2A0439.jpg
http://mrsn.org.uk/media/H2A0512.jpg
http://mrsn.org.uk/media/photos-mrsn-April-May-June-08-210.jpg

ما برای پناهجویان و پناهندگان کار میکنیم:

  • برای پاسخگویی به نیازهایشان در منچستر.
  • by promoting their education and training.
  • با تقویت نفوذ و مشارکت شان در شکل گیری تصمیمات و فرایندهایی که بر زندگی آنها در منچستر تاثیر می گذارد.
  • با تاثیرمثبت بر دریافت های آنها در منچستر
  • با حمایت و ارتقاء سلامت جسمی و روانی آنها.
  • با کمک به آنها برای ساخت سازمان های محلی قوی و مستقل.
  • با پرورش رهبران گروه از میان خودشان.

ما درMRSN به پناهجویان و پناهندگان کمک می کنیم تا حمایتهای اساسی مورد نیازشان را دریافت نموده و با کرامت زندگی کنند. ما برای کمک به ایجاد زندگی امن ، شاد و زندگی ساز آنها در بریتانیا می کوشیم.