این یک طرح جدید با نام تجاری برای سالمندان گروه های پناهنده است. این طرح برای کاهش انزوای اجتماعی , افزایش پیوستگی تجارب و ارتباطات گروهی و ترویج بهتر سلامت کلی و سلامتی، طراحی شده است. ما همچنین می توانیم اطلاعات مربوط به خدمات سالمندان را نیز به شما ارائه دهیم.

با این حال ، بخاطر ویروس کرونا ما تا اطلاع ثانوی برنامه متفاوتی در پیش میگیریم و هر وقت که این برنامه آن گونه که مد نظر ماست پیش برود، شما را در جریان قرار میدهیم.

ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که هیچ کسی جا نمانده است و در حال رسیدگی به پناهندگان سالمند محله مان برای رساندن غذا ، اقلام بهداشتی ضروری و سایر محصولات هستیم.

ما همچنین می خواهیم بدانیم که چگونه شما در حال مقابله با شرایط هستید ، بنابراین ما میتوانیم ببینیم که چگونه می توانیم با هر گونه مشکل یا نگرانی هایی که ممکن است شما داشته باشید، یار باشیم. شما فقط ممکن است صدای دوستانه یک فرد را، در انتهای دیگر گوشی داشته باشید، برای کمک به سهولت تحمل هر نوع تنهایی که در حال تجربه آن هستید . ما خوشحال خواهیم شد که هر ایده ای که ما بتوانیم انجام دهیم تا این سرویس را برای شما بهتر بکند، از شما بشنویم.

دفتر ما در حال حاضر بسته است ، اما ما این سرویس تجدید نظر شده را از طریق تلفن و ویدئو فعلاً ارائه و تحویل میدهیم و در صورت لزوم (و امن بودن) ما می توانیم شما را در خارج از خانه تان ملاقات کنیم.

این طرح برای شرکت کنندگان ۶۰ سال و بالاتر و دارای سابقه در پناهندگی باشند.

اگر شما علاقه مند به یافتن اطلاعات بیشتر هستید ، لطفا قسمت زیر را کلیک کنید: