لطفا توجه داشته باشید که به دلیل COVID-19 ، جلسات DROP IN دیگر در مرکز ما برگزار نمی شود. لطفا به خانم آندریا در andrea@mrsn.org.uk برای کمک شدن در هر یک از خدمات زیرایمیل بزنید:

The Refugee Integration Service (RIS) is a provision especially for people who in the last 9 months have been granted Humanitarian Protection, Refugee Leave or other Leave to Remain status. You can get support and guidance around what steps to take now that you have been given the right to reside in the UK. We are happy to help if you need support with any of the following and much more: 

  • بررسی و اطمینان از داشتن اسناد صحیح مهاجرتی و کارت شناسایی 
  • مزایای رفاهی به عنوان مثال : یونیورسال کردیت Universal Credit 
  • راهنمایی های مسکن و دسترسی به مسکن محدود (منوط به موجود بودن) 
  • افتتاح حساب های بانکی 
  • ثبت نام ESOL 
  • نوشتن نامه از طرف شما و وکالت 
  • حمایت از اشتغال 
  • دسترسی به فرصت های آموزشی و تحصیلات 
  • دسترسی به سلامتی و سایر خدمات بهداشتی و درمانی 
  • مشاوره مهاجرت پیوسته 

در صورتیکه ما نتوانیم پشتیبانی مستقیم ارائه دهیم ، کمک پیشنهاد ی ما این است که شما را به سایر خدمات تخصصی در این ناحیه ارجاع دهیم. 

 

برای ترتیب قرار ملاقات با آندره ، به ایمیل andrea@mrsn.org.uk مراجعه کنید