PLEASE NOTE, DUE TO COVID-19, WE NO LONGER RUN DROP IN SESSIONS AT OUR CENTRE. PLEASE CALL OR MESSAGE ALEX ON 07565 382 140 FOR ASSISTANCE WITH ANY OF THE FOLLOWING SERVICES:

این سرویس فقط برای افراد دارای وضعیت پناهندگی ارائه می شود.

قبل از جلسه ،2 قطعه عکس با اندازه و شرایط گذرنامه و کارتBRP خود (اجازه اقامت بیومتریک) را آماده و همراه داشته باشید.

لطفا اطمینان حاصل کنید که حساب بانکی شما دارای وجه کافی برای انتقال است ، زیرا همه پرداخت ها آنلاین انجام می شوند.

به منظور کمک به افراد در تکمیل درخواست نامه های تراول داکیومنت ، ما یک راهنما ی مفید How to Guide درست کرده ایم که شما می توانید این کار را از خانه خود نیز انجام دهید.

برای دانلود راهنمای چگونگی پر کردن فرم تراول داکیومنت خود(How to Travel Document Guide ) به زبان انگلیسی، لطفا قسمت زیر را کلیک کنید.

راهنمای چگونگی پر کردن فرم تراول داکیومنت

برای دانلود راهنمای چگونگی پر کردن فرم تراول داکیومنت خود(How to Travel Document Guide ) به زبان فارسی، لطفا قسمت زیر را کلیک کنید

راهنمای فارسی تراول داکیومنت

برای دانلود راهنمای چگونگی پر کردن فرم تراول داکیومنت خود(How to Travel Document Guide ) به زبان عربی لطفا قسمت زیر را کلیک کنید.

راهنمای عربی تراول داکیومنت

برای کمک گرفتن در تکمیل این فرم، لطفا با آقای الکس در 01613436863 تماس بگیرید

کامل کردن تراول داکیومنت قسمت اول

کامل کردن تراول داکیومنت قسمت دوم